Κατερίνα Λύτρα

Χειροποίητο κόσμημα

Αποφασίσαμε να κάνουμε έναν "διάλογο" στο μονόγραμμα της δημιουργού.
Η Κατερίνα ανάμεσα στη Λύτρα. Η καλλιτέχνης δίπλα στην επιχειρηματία. Μια ισορροπία και μια σχέση τόσο δυνατή αλλά και ταυτόχρονα λεπτή. Ένας διάλογος - καθρέφτης της ψυχής που βάζει η δημιουργός στα έργα της. Έτσι το Λ γίνεται καθρέπτης του K και αντίστροφα. Μια σχεδιαστική «συνομιλία» απόλυτα εναρμονισμένη, που σηματοδοτείτη νέα εποχή των κοσμημάτων της Κατερίνας Λύτρα μέσα από αυτό το λογότυπο - μονόγραμμα. Η ίδια ισορροπία αποδίδεται και τυπογραφικά με τη χρήση μιας ανασχεδιασμένης εκδοχής της futura.

We decided to make a "dialogue" on the author's monogram. Katerina between Lytra. The artist opposite to the businesswoman. A balance and a relationship so powerful but also so delicate. A dialogue - a mirror of the soul that the creator places in her works. Thus L becomes a mirror of K and vice versa. A "conversation" perfectly harmonized, which marks the new era of Katerina Lytra's jewelery through this logo-monogram. The same balance is also attributed in typography using a redesigned version of futura.

Κατερίνα Λύτρα Κατερίνα Λύτρα Κατερίνα Λύτρα Κατερίνα Λύτρα Κατερίνα Λύτρα Κατερίνα Λύτρα