Παπαχατζής

housewares and gifts

Rebranding για μία οικογενειακή επιχείρηση οικιακών ειδών και δώρων που ‘’αγαπά το σπίτι σου’’ και το αποδεικνύει αδιάλειπτα από το 1950.
Ισορροπήσαμε το project σε ένα σύστημα δύο αξόνων, έναν που διατρέχει τις τιμές από το Vintage μέχρι το Modern και έναν που αντιπροσωπεύει το δίπολο Ρομαντισμός – Αυστηρότητα. Στο κέντρο του λογότυπου, το αρχικό sans serif ‘’Π’’ του οικογενειακού ονόματος εντοπίζεται μέσα σε ένα αυστηρά γεωμετρικό σχήμα: ένα ρόμβο, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται μία εξόχως ρομαντική περικοκλάδα, σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι με πενάκι. Η τελική ισορροπία επιτυγχάνεται με τη χρήση του χρώματος της μέντας, που ενισχύει τη vintage διάθεση χωρίς να υπερβάλει και χωρίς να αντιμάχεται το σύγχρονο χαρακτήρα της επιχείρησης.

CREDITS
Φωτογράφηση: Μιχάλης Κορώνης

Rebranding for a family business of housewares and gifts, that ''loves your home '' and keeps prove it since 1950.
We equilibrated the project in a two-axis system, one that runs through the values from Vintage to Modern and one representing the dipole Romanticism - Severe. In the center of the logo, the sans serif initial ‘’Π’’ is located inside a strictly geometric shape: a rhombus, around which an entirely handmade, highly romantic, glory rotates. The final balance is achieved by the use of the color of mint, which enhances the vintage mood without exaggeration and without warring against the modern character of the shop.

CREDITS
Photo shooting: Michael Koronis

Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής