ΦΑΙΔΩΝ

Αρτοποιήματα

Εκτεταμένο rebranding για τα φημισμένα αρτοποιήματα Φαίδων.
Στον πυρήνα της νέας οπτικής ταυτότητας σχεδιάσαμε ένα ολοκαίνουριο λογότυπο: ένα μονόγραμμα αναδυόμενο από τη μάνα γη, έναν πολύτιμο καρπό έτοιμο να προσφερθεί. Το γεωμετρικό σήμα ολοκληρώνεται με μία λιτή, retro τυπογραφία. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει το μπεζ-χρυσό του ξανθού σιταριού και το πράσινο-κυπαρισσί που κυριαρχεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των καταστημάτων. Στις συσκευασίες και στο ρουχισμό το πράσινο αυτό γίνεται πιο φωτεινό, ενώ το μπεζ αντικαθίσταται από ένα απόλυτο μαύρο, εγκαθιστώντας στο προσκήνιο τα illustrations.

Credits
Architecture & Design: Gagos architecture & design
Φωτογράφηση: Μιχάλης Κορώνης copyright ©

Extensive rebranding for the famous Faidon baked goods.
We designed a brand new logo, right into the core of the new visual identity: a monogram emerged from mother earth, a valuable carpus ready to be offered. A simple retro typeface integrates the geometrical logo. The branding pallet involves the blonde straw’s golden beige and the cypress green in favor of the store’s architectural design. While applied on the packaging and the clothing applications this very green turns brighter, while beige is getting replaced by an absolute black, installing the illustrations at the forefront.

Credits
Architecture & Design: Gagos architecture & design
Photography: Michael Koronis copyright ©

ΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝΦΑΙΔΩΝ