Παπαχατζής

housewares and gifts

Rebranding για μία οικογενειακή επιχείρηση οικιακών ειδών και δώρων που ‘’αγαπά το σπίτι σου’’ και το αποδεικνύει αδιάλειπτα από το 1950.
Ισορροπήσαμε το project σε ένα σύστημα δύο αξόνων, έναν που διατρέχει τα στιλ από το vintage μέχρι το μοντέρνο και έναν που αντιπροσωπεύει το δίπολο Ρομαντισμός – Αυστηρότητα. Στο κέντρο του λογότυπου, το αρχικό sans serif ‘’Π’’ του οικογενειακού ονόματος εντοπίζεται μέσα σε ένα αυστηρά γεωμετρικό σχήμα: ένα ρόμβο, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται μια περικοκλάδα, σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι με πενάκι. Η τελική ισορροπία επιτυγχάνεται με τη χρήση του χρώματος της μέντας, που ενισχύει τη vintage διάθεση χωρίς να υπερβάλει και χωρίς να αντιμάχεται το σύγχρονο χαρακτήρα της επιχείρησης.

Credits
Φωτογράφηση: Μιχάλης Κορώνης

Rebranding for a family business of housewares and gifts, that ''loves your home '' and keeps prove it since 1950.
We have balanced the project into a two-axle system, one that runs from vintage to modern and one that represents the bipolar romance-rigor. At the center of the logo, the original sans serif ''P'' of the family name is located in a strictly geometric shape: a lozenge, around which a wreath is whirled, entirely drawn in hand with a pen. The ultimate balance is achieved by using the color of mint that strengthens vintage mood without exaggerating and without contradicting the modern character of the business.

Credits
Photo shooting: Michael Koronis

Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής Παπαχατζής