ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑ

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Λογότυπο και βασικές εφαρμογές εταιρικής ταυτότητας για ελληνίδα διαιτολόγο - διατροφολόγο.
Σχεδιάσαμε για την κ.Σιατήρα ένα λογότυπο που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Χρησιμοποιήσαμε την εικαστική φόρμα του πλέον ισχυρού διατροφικού συμβόλου: το μήλο. Τα συμπαραδηλούμενα της εικόνας αυτής (υγεία, ευεξία, ομορφιά) συναντούν το μονόγραμμα του μικρού της ονόματος, εξασφαλίζοντας μία επιτυχή οπτική επικοινωνία… με την πρώτη ματιά.

Logotype and basic corporate identity for a Greek dietician - nutritionist (MSc).
For Mrs Siatira we designed a logo which does not leave any room for misunderstandings at all. We used the decorative form of the most powerful nutritional symbol: the apple. The connotations of that image (health, wellness, beauty) meat the monogram of her first name, ensuring a successful visual communication… at first sight.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΗΡΑ